nedjelja, 16. rujna 2012.

ZenThonic


Dodaj u košaricu (0)

 •                        anti-lipidemijsko
 •                        anti-hipertenzivno
 •                        ateroskleroza preventivno
 •                        kardio-protektivno
 •                        hipoglikemijsko
 •                        anti-parkinson
 •                        anti-alzheimer
 •                        anti-depresivno
 •                        anti-fungalno
 •                        anti-bakterijsko
 •                        anti-viralno
 •                        anti-upalno
 •                        imuno-stimulativno
 •                        antioksidativno
 •                        anti-glaukoma
 •                        anti-katarakta
 •                        anti-fatigue
 •                        anti-aging
 •                        anti-tumorsko


Glavni sastojak najnovijeg preparata CaliVite – voćne esencije zvane ZenThonic – upravo je Garcinia mangostana ili MANGOSTIN, koji ne treba miješati s voćem sličnog imena – mangom.

ZenThonic sadrži i “čudesnu mješavinu” domaćeg voća. Biološki aktivni sastojci ZenThonic-a sadrže većinu blagotvornih hranjivih tvari (biokemijskih sastavnih elemenata) kao i za život neophodne prirodne vibracije (valove, odnosno bioinformatičke činioce). Ovi valovi do nas dospjevaju putem sunčeve energije i neophodni su za harmonično djelovanje svih živih bića, pa i čovjeka. Plod mangostina sadrži posebno veliku količinu ksantona – flavonoida s jakim antioksidativnim djelovanjem, a pored toga obiluje i drugim antioksidansima – polifenolima i katehinima

Uz mangostin, preparat je obogaćen još i gustim sokom crnog grožđa, brusnice, borovnice, jagode, maline, trešnje, jabuke i kruške. Svo navedeno voće izuzetno je bogato enzimima, vitaminima, oligoelementima i antocijaninima, kao i nekim drugim vrlo važnim spojevima poput fitinske, elaginske, klorogenske kiseline te nekim esencijalnim (neophodnim) biljnim vlaknima. Svako od navedenog voća već i pojedinačno sadrži koncentriranu sunčevu energiju i predstavlja bogat izvor raznih zaštitinih i hranjivih tvari. Međutim, zajedno sadrže gotovo cjelokupan spektar organizmu neophodnih vitamina, minerala, enzima i vlakana. 

Pored biološko-biokemijskog sadržaja, ovi sastojci oslobađaju i bioinformatičke valove, koji odgovaraju fiziološkim „radnim” frekvencijama stanica, osiguravajući time njihovo zdravo djelovanje. 

Mangostin pomaže u održavanju ili ponovnom uspostavljanju samoizliječenja organizma. U velikoj mjeri pridonosi ostvarivanju uvjeta neophodnih za nesmetano odvijanje procesa normalne osnovne stanične regulacije i komunikacije. Preduvjet za ostvarenje bazalne regulacije tijela je normalna struktura i djelovanje osnovne tvari rastresitog vezivnog tkiva, kao prenosioca informacija između stanica (primo-predajni sistem). Na taj način osnovna tvar i molekule vode u njoj omogućavaju kako međusobnu fiziološku staničnu komunikaciju, tako i njihovu komunikaciju sa zdravim unutrašnjim i vanjskim biokemijskim i bioelektričnim informacijskim sustavom.


Provedena su brojna ispitivanja, a neka su i trenutno u tijeku, kako bi uspješno mapirali djelovanje i aktivne sastojke. Zahvaljujući rezultatima jednog ispitivanja provedenog 2006-e godine, broj otkrivenih i ekstrahiranih antioksidantnih spojeva se popeo na 14, a glavni aktivni sastojak alfa-mangostin je opisan kao jedan od spojeva sa najjačim djelovanjem.

Dodatna ispitivanja su rađena kako bi se ispitalo antioksidantno djelovanje polifenolnih spojeva koji se mogu ekstrahirati iz mangostina. Rezultati su pokazali, da ksanton može slično vitaminu E zaštiti nezasićene masne kiseline od oksidacije. Jedno drugo ispitivanje je utvrdilo, da je pod uticajem ekstrakta mangostina na stanicama sa rakom dojke primjećeno djelovanje onesposobljavanja daljnje diobe stanica i pospješivanja stanične smrti, a pored toga je doprinijelo i onesposobljavanju stvaranja slobodnih radikala.


Jedno drugo ispitivanje se bavilo djelovanjem alfa mangostina, gdje je opisano anti-inflamatorno djelovanje (i sam proces zapaljenja se odvija pod utjecajem slobodnih radikala koje stvaraju stanice imunog sustava).

Pošto se antioksidansi prilikom obrane stanica „žrtvuju” (ti spojevi se oštećuju pod djelovanjem slobodnih radikala umjesto samih stanica), zato se preporučuje da i njih zaštitimo, što podrazumijeva i zaštitu
samih stanica, i to korištenjem preparata koji su ciljano proizvedeni i namijenjeni upravo u takve svrhe.

Najmoćniji ksantoni porieklom iz Mangostina su:
 • Alfa mangosteen
 • Beta mangosteen
 • Gama mangosteen
 • Garcinon
 • Garcinon A
 • Garcinon C
 • Garcinon D
 • Mangostanol
 • Gartanin
Upravo ovi ksantoni su najviše ispitani od strane nezavisnih istraživača koji izvješćuju da se od njih mogu očekivati sljedeći efekti:
antiinflamatorni, antikonvulzivni, antialergijski, antitumorski, antiagregativni...


Dakle preporučuje se upotreba takvih proizvoda i dodataka prehrani, koji sadrže više vrsta antioksidanasa, bez obzira na to, da li se radi o tečnoj formuli ili o kapsulama: na primjerspecifični aktivni sastojci mangostina se sinergistički dopunjuju sa antioksidativnim spojevima zelenog čaja i određenih vrsta voća. 

Korištena literatura:

• Production, detection, and adaptive responses to free radicals in exercise – Sean Sachdeva, and Kelvin J. Davies, Free Radical Biology and Medicine Vol. 44, Is. 2, 15 January 2008, Pages 215-223
• Free radicals, metals and antioxidants in oxidative stress-induced
cancer – M. Valkoa, C.J. Rhodesb, J. Moncola, M. Izakovica and M. Mazura, Chemico-Biological Interactions
• Volume 160, Issue 1, 10 March 2006, P. 1-40
• Free radicals and muscle fatigue: Of ROS, canaries, and the IOC
- Michael B. Reid, Free Radical Biology and Medicine Vo. 44, Is. 2, 15 January 2008, P.169-179
• Antiproliferation, antioxidation and induction of apoptosis by
Garcinia mangostana (mangosteen) on SKBR3 human breast cancer cell line – Primchanien Moongkarndi, Nuttavut Kosema,
Sineenart Kaslungkab, Omboon Luanratanac, Narongchai Pongpanc and Neelobol Neungtond, Journal of  ethnopharmacology Vol 90, Is 1, January 2004, P161-166.
• Anti-inflammatory activity of mangostins from Garcinia mangostana - Lih-Geeng Chena, Ling-Ling Yangb and Ching-Chiung Wan, Food and Chemical Toxicology
• Vol. 46, Is. 2, February 2008, P. 688-693
• Bioavailability and Antioxidant Effects of a Xanthone-Rich
Mangosteen (Garcinia mangostana) Product in Humans – Miwako
Kondo, Liliang Zhang, Hongping Ji, Yan Kou and Boxin Ou, J.
Agric. Food Chem., 2009, 57 (19), pp 8788–8792
• Antioxidant Xanthones from the Pericarp of Garcinia mangostana
(Mangosteen) – Hyun-Ah Jung, Bao-Ning Su, William J. Keller, Rajendra G. Mehta, and A. Douglas Kinghorn, J. Agric. Food Chem., 2006, 54 (6), pp 2077–2082
• Phenolics from hull of Garcinia mangostana fruit and their
antioxidant activities – Limei Yua, Mouming Zhaoa, Bao Yangb,
Qiangzhong Zhaoa and Yueming Jiangb, Food Chemistry Vol.104, Is.1, 2007, P. 176-181
• Antioxidant Nutrients and Chronic Disease: Use of Biomarkers
of Exposure and Oxidative Stress Status in Epidemiologic Research – Susan T. Mayne, The American Society for Nutritional Sciences J. Nutr. 133:933S-940S, March 2003


Vladar svih voćaka...

Doziranje:

1-3 × 30 ml soka, ili prema preporuci liječnika.


Pakiranje: 946mlSastojci


·                       sok Garcinia mangostana (koncentrat) 10848mg
·                       sok crvenog grožđa (koncentrat) 3000mg
·                       sok jagode (koncentrat) 900mg
·                       sok brusnice (koncentrat) 360mg
·                       sok maline (koncentrat) 150mg
·                       sok višnje (koncentrat) 150mg
·                       sok jabuke (koncentrat) 90mg
·                       sok kruške (koncentrat) 90mg
·                       pire kruške 90mg
·                       sok borovnice (koncentrat) 90mg
U listopadu 2005. priznati stručni časopis Journal of Science and Food Agriculture donosi izvještaj laboratorijskog istraživanja, provedenog na University of Massachusetts, o djelovanju proantocijanidina (antioksidanti iz crvenog voća) na inhibiciju rasta tumorskih stanica dojke, grlića maternice, prostate, pluća, melanoma, leukemije i debelog crijeva. U zaključku se navodi da proantocijanidinima bogati ekstrakti mogu inhibirati karcinogenezu (nastanak i rast karcinoma) na brojne načine, te su potrebne druge studije koje će otkriti mehanizme djelovanja ovih brojnih supstanci.

Najveći broj studija koje se odnose na korisni efekt aktivnih principa mangosteena je rađeno u zemljama dalekog istoka. Dobar dio tih studija se odnosi na mogućnost izazivanja apoptoze i drugih mehanizama zaštite od malignih bolesti. Studije rađene u Japanu i Kini pokazuju zaštitni efekt alfa mangostena u odnosu na maligne stanice odnosno garcinona E u odnosu na tumore jetre, pluća, želuca.
Nadalje, neki ksantoni pokazuju significiran antimikrobni efekt kod nekih tipova zlatnog stafilokoka rezistentnih na meticilin.
Ima studija koje pokazuju zaštitni efekt alfa i beta magnosteena kao i garcinona B u odnosu na bakcile tuberkuloze.

Istraživanja u ovom smjeru nisu rađena slučajno. Mangosteen se već stoljećima koristi u sredinama u kojima raste kao sredstvo protiv crijevnih infekcija, dijareje, kožnih infekcija, ekcema i sl.
Kao da je ovo malo koristi od mangosteena, dodatna istraživanja su pokazala antilipemični efekt u odnosu na LDL frakciju kolesterola sa protektivnim efektom u odnosu na lipidnu peroksidaciju istog, što je direktna preventiva nastanku ateromatoznih ploča.


Calivita preporučuje: najveći i najbogatiji izvor proantocijanidina u Hrvatskoj možete naći u ZenThonicu.

Poslije velikog broja objavljenih studija veliki broj zdravstvenih djelatnika savjetuje uporabu Zen Thonica u sljedećim slučajevima:
 • Infekcije,
 • Oboljenja kože poput psorijaze, ekcema i seboreje,
 • Bolesti zglobova i artritisa,
 • Demencije,
 • Anksioznosti i depresije,
 • Kancera,
 • Kronične boli,
 • Sindroma kroničnog umora,
 • Ulkusa,
 • Šećerne bolesti.


444,91 knCijena s popustom
317,00 kn